کاتالوگ رنگ مو آلبورا
پروژه برای مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار

فرمت پروژه :PDF-WORD

مطالب مندرج در فایل

فصل اول


مقدمه:


کاربردهای پردازش تصویر:


صنعت:


هواشناسی:


کشاورزی:


علوم نظامی و امنیتی:


نجوم و فضا نوردی:


پزشکی:


فناوریهای علمی:


باستان شناسی:


تبلیغات:


سینما:


اقتصاد:


روانشناسی:


زمین شناسی :


فصل دوم


پردازش تصویرمرحله اول ( دریافت تصویر ورودی ):


مرحله دوم ( پیش پردازش تصویر ):


مرحله سوم ( پردازش تصویر ):


مرحله چهارم ( آنالیز تصویر ):


انواع پردازش تصویر:


مقادیر  پیکسلها:


دقت تصویر:.


روشهای پردازش تصاویر


بخش بندی سطح خاکستری ( Gray-Level Slicing )


عملیات مختلف بر روی تصاویر:


جمع دو تصویر:


مکمل کردن تصویر:


میانگین گیری از تصویر:


:(Image restoration)ترمیم تصویر


نواری شدن(باندی شدن):


خطوط از جا افتاده ( خطا در تصویر):


هیستوگرام تصویر:


بالا بردن دقت عکس:


ارتقای تصویر و عملگر کانولوشن:


تعدیل هیستوگرام:


افزایش تباین از طریق امتداد اعداد ( DN) پیکسلها:


فیلتر کردن تصویر:


اعمال فیلتر تصویر در MATLAB


ایجاد فیلتر دلخواه:


طراحی فیلتر:


طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی:


طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد:


طراحی فیلتر پایین گذر گوسی:


طراحی فیلتر لاپلاس:


طراحی فیلتر لاپلاس از روش حذف گوس:


طراحی فیلتر حرکت دهنده:


طراحی فیلتر تقویت لبه:


طراحی فیلتر لبه افقی و عمودی:


طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبهها:


فصل سوم


کاربردهای هیستوگرام در پردازش تصویر:


تاثیر تکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظر یابی عکسی:


استخراج نواحی شامل متن و تفکیک متن به حروف:


پیش پردازش تصویر:


فوکوس خودکـار دوربین های دیجیتالی:


تشخیص چهره:


تشخیص پلاک خودرو:فصل چهارم


تشخیص پلاک خودرو:


تشخیص محل پلاک:


فیلتر گوسین:


پیدا کردن لبههای عمودی:


تحلیل هیستوگرام:


پیدا کردن محل کاندید پلاک:


سایش تصویر:


گسترش عمودی تصویر:


استخراج پلاک:


جداسازی کاراکترها:


شناسایی کاراکترها:


شبیه سازی:


فصل پنجم

  نتیجه گیری:


مراجع:فهرست جداول و اشکال


جدول 1: مقایسه انواع تصویر بر اساس تعداد بیت


شکل 1: نحوه نگاشت مقادیر  پیکسله ی تصویر ورودی


شکل 2: نحوه نگاشت مقادیر پیکسله ی تصویر خروجی


شکل 5: نحوه پیاده سازی عملگر مکمل


شکل 6: نحوه پیاده سازی عملگر میانگین


شکل 7: تصویر  دانهه ی برنج


شکل 8: نمودار هیستوگرام  دانهه ی برنج


شکل 9: یک نمونه نمودار هیستوگرام


شکل 01: ماسک اعمال شده بر روی  پیکسله


شکل 21: تصویر خروجی پس از تعدیل هیستوگرام                          


 شکل 11: تصویر ورودی و هیستوگرام آن


شکل 31: عمل کشش خطی


شکل 41: پیکسل های تیز و آرام


شکل 51: تصویر با نویز فلفل نمکی


شکل 61: تصویر با اعمال فیلتر تیز کننده

جدول2: انواع فیلتر

شکل 71: فیلتر disk

شکل 81: فیلتر گوسی

شکل 91: فیلتر لاپلاس

شکل 12: فیلتر تقویت لبه prewitt

شکل 22: فیلتر تقویت لبه sobel

شکل 32: فیلتر افزایش دهنده شدت نور unsharp

شکل 42: نمونه ای از کاربرد ocr

شکل 52: مراحل تشخیص پلاک

شکل 62: تصویر سطح خاکستری ورودی

شکل 27:  (الف) ماسک عمودی سوبل، (ب) ماسک افقی سوبل

شکل 82: نتیجه عمل لبه یابی

شکل 92: نمودار هیستوگرام تصویر

شکل 03: تصویر کاندید به دست آمده از تصویر لبه

شکل 13: تصویر حاصل شده پس از حذف نواحی خارج از محدوده

شکل 23: تصویر حاصل شده پس از سایش و گسترش افقی

شکل 33: تصویر حاصل شده از پر کردن حفره های احتمالی

شکل 43: محل تقریبی پلاک  پر کردن حفره های احتمالی

شکل 53: تصویر حاصل شده پس از گسترش عمودی

شکل 63: پیدا شدن محل پلاک

شکل73: پلاک استخراج شده از کل62.52

شکل 83: هیستوگرام پلاک استخراج شده

شکل 93: کاراکترهای جداشده
قیمت : 38000 تومان

دانلود پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

منوی اصلی

Main Menu

دسته بندی محصولات

راست کلیک کنید

آخرین محصولات

www.foroshi.net

پربیننده ترین مطالب

Favorite Posts

لینک های سایت

Links
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسایتی پراز قالب های
زیبا و حرفه ای ومخصوص وبلاگها
WWW.GHALEBGRAPH.IR
§یار گمنام§
یارگمنام رسانه ای فرهنگی مذهبی
به همراه مقالات و فایل های گرافیکی مذهبی
WWW.YARGOMNAM.IR
کسب درآمد از وبلاگ
کسب درآمد از وبلاگ بدون زحمت و هزینه
کاملا قانونی و بدون دردسر
http://orderwork.ir
کاتالوگ رنگ مو آلبورا
کاتالوگ رنگ مو آلبورا
به همراه کاتالوگ رنگ مو آنیکا
برای دانلود کلیک کنید